Bu içerik california state university öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış Furkan Başer tarafından türkçeye uyarlanmıştır. Faydalı olmasını diliyorum.

 

Özet

Arka plan: Eğlence amaçlı kaykay, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yurtdışında gençlerde popülerlik kazanmaya devam ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde, rekreasyonel kaykaylara katılan gençlerin kardiyovasküler tepkilerine ilişkin çok az araştırma var.
Amaç: Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, kaykayın gençlerde kardiyovasküler zindelik için Amerikan Spor Hekimliği Koleji’nin (ACSM) tavsiyeleriyle tutarlı kalp hızları ve süreleri ortaya çıkaracağı hipotezini test etmekti.

Yöntem: Bu çalışmaya 6-17 yaşları arasındaki 73 amatör kaykaycı (Erkek: 65, Kadın: 8) katıldı. Veriler, yerel topluluktaki dokuz kaykay parkından elde edildi. Ebeveyn onayının ardından, katılımcılar bir anket doldurdu ve kalp atış hızını, süreyi ve mesafeyi bir saniyelik aralıklarla kaydeden bir kalp atış hızı monitörü (Polar V800 GPS Spor Saati) ile donatıldı. Seanslardan önce katılımcılara, aktivitenin süresi ve yoğunluğu kişinin kendisi tarafından belirlenen tipik kaykay aktivitelerine katılmaları talimatı verildi.

Bulgular: Katılımcılar 16 ± 29 yaşındaydı ve 3 ± 4 yıldır kaykay sporu yapıyorlardı. Denekler ortalama 56 ± 24 dakika, 142.8±7.6 bpm kalp hızıyla kaykay antremanlarını yaptılar ve 2.7±1.8 km’lik bir mesafe kat ettiler.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, topluluk kaykay parklarında rekreasyonel kaykaya katılan gençlerin, ACSM’nin gençlerde kardiyovasküler zindelik için egzersiz önerileriyle karşılaştırılabilir egzersiz yoğunlukları ve süreleri elde ettiğini göstermektedir. Bu bulgular, topluluk kaykay parklarının gençlerde fiziksel aktivite ve genel halk sağlığı üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak şehir planlamacıları için çıkarımlar içerebilir.

Arkaplanda Neler Oluyor?

Genelde  tüm dünyada olduğu gibi başta California olmak üzere Türkiye’de dahil olmak üzere kaykay sporu katılımcıları, bu olimpik aktiviteyi bir spordan çok bir yaşam tarzı olarak gördüklerini bildirmektedir (Wheaton, 2004).

2018 yılında, kaykaycılığın bir spor olarak kabul edilmediğini belirten bir dilekçe, kaykaycıların kendileri tarafından imzalanarak, aktivitenin 2020 Olimpiyatlarında ilk kez sahneye çıkması engellendi (Thorpe, 2011).

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 ila 17 yaşları arasındaki genç kaykay katılımcılarının sayısı 2006’da 8,75 milyondan 2014’te 3,9 milyona düştü (Statista, 2015).

Ebeveynler, çocuklarının fiziksel aktivitelere ve spora katılımını sağlamada büyük rol oynamaktadır (Allender, 2006).

Yetişkinlerin kaykay sporuna bakış açısı, genç nüfus arasında paten kaymanın azalmasına katkıda bulunabilir, çünkü kaykayın çocuklara herhangi bir sağlık yararı sağlayıp sağlamadığı net değildir (Bairner, 2009).

Bu akademik araştırma yalnızca bir araştırma çalışması, yetişkinlerde sokak kültürü olarak kaykayının insan üzerindeki kardiyovasküler taleplerini araştırmıştır. Bu anakütle, topluluk kaykay parklarında rekreasyonel kaykay alanlarından katılan gençlerin kardiyovasküler taleplerine ilişkin sınırlı bir bilgi sunmaktadır.

Amaçlar

Bu akademik çalışmanın amacı nedir şimdi onu açıklayalım california state universtyde yer alan  öğretim görevlileri ve profesörler bu makaleyi neden hazırladı? Kaykay sporunu icraa eden topluluk kaykay parklarında olimpik kaykay sporunu yapmanın, Amerikan Spor Hekimliği Koleji’nin (ACSM) gençlerde kardiyovasküler zindelik için tavsiyeleriyle tutarlı kalp hızları ve süreleri ortaya çıkaracağı hipotezini test etmeyi hedefliyorlar.

Yöntembilimler

Protokol konuları:

N=73, 65 erkek ve 8 kadın
6-17 yaş arası
En az 1 yıl kaykay deneyimi
Ebeveynler ve denekler katılımdan önce bilgilendirilmiş onam imzaladılar ve bir sayfalık bir anketi yanıtladılar.


Ölçüler / Ekipman:


Kalp atış hızı, mesafe ve süre, bir H7 kalp atış hızı vericisi ve Polar V800 alıcısı (Polar Electro Inc.) kullanılarak 1 saniyelik aralıklarla toplandı.
Denekler kendi kaykaylarını ve koruyucu kıyafetlerini kullandılar
Veriler dokuz ayrı San Diego topluluk kaykay parkında (Lakeside, Encinitas, Ecke, AURA, Oceanside, Alga Norte, Carmel Valley, Rancho Peñasquitos ve Ocean Beach) toplandı.


Protokol:


Deneklere bir H7 kalp atış hızı vericisi ve Polar V800 alıcısı verildi.
Deneklerden düşme sırasında oluşabilecek hasarlara karşı korumak ve deneklerin kaykay yaparken kalp atış hızı tepkilerini görmelerini engellemek için Polar V800 alıcısının üzerine ter bandı takmaları istendi.
Deneklerden, kendi belirledikleri süre ve yoğunluklarda tipik kaykay aktiviteleri yapmaları istendi.


İstatistik:

Kalp atış hızı, süre ve mesafe için ortalamalar ve standart sapmalar Microsoft Excel kullanılarak hesaplanmıştır.

kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 1
kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 1
kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 2
kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 2
kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 3
kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 3

Konu Özellikleri Açısından Değerleme

Tablo 1: Ortalama ± SD olarak ifade edilen Konu Özellikleri

kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 4
Tablo 1: kaykay sporunun kardiyovasküler etkileri 4

Sonuçlar

Katılımcının kalp atış hızı ortalama 142,8±7,6 vuru/dk olup, bu da yaşla tahmin edilen maksimum kalp atış hızının yaklaşık %70’ini temsil eder (Şekil 1).
Ortalama kaykay yapma süresi 56±24 dakika idi (Şekil 2).
Kaykay mesafesi, paten seansı başına ortalama 2,7±1,8 km’dir (Şekil 3).

Çözümlemeler

Sonuç olarak, bu çalışma kaykayın ACSM’nin 6-17 yaş arası gençlerde kardiyovasküler zindelik ve sağlık için tavsiyelerini karşıladığını göstermektedir.
Kaykay yapmaya ilgi gösteren çocuklar, yetişkinler tarafından kardiyovasküler zindelik ve sağlık yararları sağlayan bir aktiviteye katılmaya motive edilmelidir.

Referans Alıntı ve İntihaller

American College of Sports Medicine. (n.d.). Retrieved October 08, 2016, from http://acsm.org/ 
Allender, S., Cowburn, G., & Foster, C. (2006). Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: A review of qualitative studies. Health Education Research, 21(6), 826-835. doi:10.1093/her/cyl063 
Bairner A (2009) Book review: Olympic Industry Resistance: Challenging Olympic Power and Propaganda. Canadian Journal of Sociology 34(3): 969–71. 
Thorpe, H., & Wheaton, B. (2011). ‘Generation X Games’, Action Sports and the Olympic Movement: Understanding the Cultural Politics of Incorporation. Sociology, 45(5), 830-847. doi:10.1177/0038038511413427 
Wheaton B (2004) Introduction: Mapping the lifestyle sport-scape. In: Wheaton B (ed.) Understanding Lifestyle Sports: Consumption, Identity and Difference. London: Routledge.

Açık Teşekkürler

Bu çalışmanın, Bahar 2016 Kinesiyoloji 326 Egzersiz Fizyolojisi dersinin bir parçası olan katılımcılara ve ebeveynlerine ve bu çalışma için veri toplanmasına yardımcı olan tüm stajyer öğrencilere ve diğer dillere uyarlanmasına emek veren tüm sporcu ve öğrencilere teşekkür ederiz.

 

 

0 0 oylar
Article Rating