Bilgi notu: Bu yazıyı Ankara Üniversitesi Naim Şahin’in Araştırmasından alıntı yaparak paylaşıyorum. Araştırma iyilik ve kötülük kavramları üzerine derin analizler içeriyor; iyi ve kötünün her biri neticede bir bütündür. Yada bütün her ikisinin ayrılmazlığıdır. Öyle ki, bu bütün (yani iyi ve kötünün birlikteliğinden) momentlerin hareketlerini ortaya koyan, değiştirilemez farklılığı ve çözülemez ilişkiyi içinde barındırır. Konuyu pekiştirmek ve kavramak adına yorumlarınızı bırakabilirsiniz.

Diğer ID: JA42HM32GU

Bölüm: Araştırma Makalesi

Yazarlar: Yazar: Naim ŞAHİN

Tarihler: Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2004

Yazıyı PDF formatında orjinal hali ile görüntüleyebilir yada indirebilirsiniz.

Powered By EmbedPress

[embeddoc url=”https://furkanbaser.com/wp-content/uploads/2019/12/9234.pdf” download=”all”]

Kaynakça
• G.W.F, HegeL Bew7fder Rıiigiaı, hrsg. G. Lason, Verlag Felix Meiner, Hamburg, 1925
• E ru:fekpmiie derphila~dJen WissenscbrfienI’lll, Suhrkamp
Taschenbuch Wıssenschaft, Frankfwt am Main, 1,111,1992; 11,1993.
• Mantık Bilini, Çev: Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, 1991.
• VorUslllfPl Üre-die Philaphieder RdigionI-lll, hrsg. Walter Jaeschke, Verlag Felix Meiner, Hamburg, 1983.
• V l!17’1U1fi in der G5rhichte (iarihte A kıl), Çev: Önay Sözer, Kabala Yay., İstanbul, 1995.
• Wissensdı4iderLcgik I, Leibzig,1951.
• A;dın, Mehmet, DinFeJstfts~ D.E.Yay., İzmir, 1987.
• Dulckeit, Gerhan, Die ıda? GottRs, Im Geiste der Philosophie Hegels, Verlag Henııann Rinn, München, 1947.
• KnımpeL Heinz, ZurMamJphilaqJhie, VEB Deutscher Verlag der Wıssenschaften, Berlin, 1972.
• Leuze, Reinhard, Die Ausserdmstliihen RdirJon ~ H£11l, Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen, 1975.
• Löwith, KarL Gat Mensdı uni Wa’t in der Metap/7:,5ik ıaz D6a:ırres his zu Niet:zsche, Vandenhoeck Ruprecht Göttingen, 1967.
• Miller, Gustav E., H£11l Üre- ~ Kirdıe uni PhilaqJhie, Verlag Ernst Reinhart, München, 1939.
• Nicolin, Friedrich, H£11l(1770-1970) Leh!n- Werke- Wme~ Verlag Ernst Klett, Snıttgart, 1970.
• Noh4 Hermann, H~ ‘Thtrlo;jsd:ıeJuwrJsdJrifien, Minevra Gmblt, Frankfwt / Main, Tübingen, 1907.
• Ringleben, Joachim, H~ 1broriederSürxlen,de Gnıyter, Berlin, New York, 1976.
• Sass, Hans-Manin, Unters~ zur ReJirj0r6phiJaq;hie in derH~chule (1830-1850), Münster, 1963.
• Schmidt, Heinrich, Philacphisck Wdlteth«h, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1991.
• Schınidt, Erik, H~ Lthrr!ıan Gott,Verlag C Bertelsmann, Gütersloh, 1952.
• H~ S’)$temder17XkI;j£, Walter de Gnıyter, Berlin, New York, 1974.
• Şahin, Naim. Hf!j!i’in Tanrısı, Çizgi Kitapev~ Konya, 2001.
• Taylan, Necip, islamDüpirmin:leDinFeIs(rieri, ifav, İstanbul, 1997.
• IJiiYÜrrE TtrrihinJe Tann Samnu, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1998.
• Wollgast, Siegfried, “Zu H~ AuffassUTf!. ıan Mist;k uni PantheisTrUS”, Wıssenschaftliche Zeitschrift, 21. Jahrgang, Heft I, 1972, Geselschatts- und Sprachwissenschaftliche Reiche, Hegel und die Französische Revolution, Friedrich-Schiller- Ünivesitaet Jena, 1972.
• Yaran, Cafer Sadık, Kiiüliik ‘LE Tlxniise, Vadi Yay., Ankara, 1997.

Kaynaklar:

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/728/9234.pdf

0 0 oylar
Article Rating